OSTEOPATIA

 

L’osteopatia és una ciència que es basa en un mètode terapèutic manual, tenint en compte una visió global de la persona. Buscant l’estat de salut d'aquesta entre els elements que componen la seva estructura i els elements que componen la seva funció. Incidim en l`importància del moviment, per tant, un dels seus principals objectius serà restaurar la mobilitat necessària per a que un organisme funcioni saludablement. Buscarem l’equilibri pertorbat en els diferents teixits: ossos, articulacions, músculs, fàscies, vísceres, fluids etc.

Com a professionals de l'osteopatia no ens dediquem exclusivament a tractar el símptoma, ja que no són més que una senyal d’alarma, que ens avisa d'un desequilibri en l’organisme. Aquí és on utilitzarem aquesta visió global, per localitzar la causa d'aquesta disfunció tenint en compte els 3 llaços de l'osteopatia, el neurològic, el bioquímic i l'emocional.