FISIOTERÀPIA ESPECÍFICA (per la preparació al part)

 

Els objectius d’aquestes sessions són :

  • Normalitzar els moviments de la pelvis i alliberar les tensions que van apareixent a mesura que avança l’embaràs, per tal d’afavorir l’encaixament, el descens i l’expulsió del fetus, amb mobilitzacions específiques i exercicis de tonificació suau.
  • Aprendre tècniques respiratòries, per un efecte d’oxigenació, antiàlgic i neurovegetatiu.
  • Aprendre tècniques de control de les contraccions de l’úter a partir de diferents postures.
  • Aprendre tècniques de relaxació per positivitzar la imatge del cos, per reconèixer i controlar els canvis del cos i la postura en el cos de la mare.

 

MASSATGE PERINEAL

 

Aquest massatge es realitza sobre la musculatura del perineu, més concretament la part posterior. L’objectiu és donar la màxima elasticitat i vascularització a la musculatura del sòl pèlvic, per preparar-la per una bona dilatació, fins a 10cm de diàmetre. Es realitza de forma manual i amb l’EPI-NO, aprenent la millor manera per realizar-lo a casa.

S’ha demostrat que redueix la incidència d’episiotomies i el dolor postpart, sobretot en dones primerenques. Ës aconsellable iniciar la pràctica a partir de la setmana 32 d’embaràs.

 

RECUPERACIÓ POSTPART

 

Els objectius d’aquestes sessions són :

  • Establir un balanç funcional de la pelvis i la musculatura del perineu per aplicar tècniques de re-harmonització postural i urogenital.
  • Aprendre exercicis de tonificació de la musculatura abdominal i perineal, en funció del tipus de part. Gimnàstica abdominal hipopressiva, exercicis de Kegel i exercicis de control postural.

 

REEDUCACIÓ DEL SÒL PÈLVIC

 

La fisioteràpia pelviperineal és una disciplina terapèutica que permet avaluar i tractar disfuncions del sòl pèlvic i de l’esfera sexual que acompanyen a la dona en el postpart i la menopausa i a l’home després d’una cirurgia de pròstata.

També poden necessitar un tractament preventiu o rehabilitador dones que realitzen esports d’alt impacte o hiperpressius (running, atletisme, peses,..). La reeducació del sòl pèlvic està indicada en casos d’incontinència urinària, urgència urinària, descens d’órgans (prolapses), dolor perineal, disfuncions sexuals etc.

 

MASSATGE INFANTIL

 

És una tècnica ancestral, utilitzada en moltes cultures arreu del món i recuperada en els nostres dies al món occidental. És un art que es basa en el contacte pell a pell com a eina de comunicació, relació i afecte entre el nen i els seus cuidadors. A través del tacte i una sèrie d’estiraments s’ajuda al nadó a relaxar-se i a relacionar-se amb el món que l’envolta, millorant el seu desenvolupament i la comunicació corporal.