Currículum Vitae Lorena Blasco

cl

  • Màster de Fisioteràpia Pediátrica (UIC) 2009-2012.
  • Formació en el Mètode Pilates, MAT I-II.
  • Curs de Massatge Infantil (Shantala).
  • Curs de Diagnòstic Fisioterapèutic en patologies de raquis i pelvis.
  • Formació en Síndrome de Dolor Miofascial i Punció seca.
  • Curs d’Introducció a la Pràctica Psicomotriu.