Currículum Vitae Laura Azuara Domínguez

la

  • Especialista Universitària en dolor Miofascial.
  • Formació en Tècniques manipulatives i miotensives de columna, pelvis, EESS i EEII.
  • Formació en Mobilització del Sistema nerviós.
  • Formació en Relaxació instrumental miofascial.
  • Formació en Fisioteràpia abdominal.
  • Diploma Màster expert en gimnasia abdominal hipopressiva GAH.
  • Cursant 5è curs d'osteopatia.